Augustiniánská řehole

Byla rozšířená hlavně ve středověku ( - augustiniáni, - dominikáni, - premonstráti). Vznikla sloučením dvou pseudoaugustiniánských - mnišských - řeholí: De ordine monasterii (řehole II) a Informatio regularis (řehole III). Již před 11. stol. se prokázalo, že neexistuje žádná řehole přímo napsaná sv. Augustinem. V 7. stol. byla z jednoho jeho dopisu (Ep. 211,1-4), týkajícího se řešení sporu v ženském - klášteře v Hippo, zjištěna existence pravidel pro ženské řehole (Ep. 211,5-16, tzv. Regula ad virgines, čili řehole I), která asi posloužila jako vzor pro Informatio regularis.