Babadži

Známý rovněž jako Mahávatar Babadži, Srí Babadži. 

Babadži, který proslul díky knize Paramahansy Jógánandy Autobiografie jednoho jogína, je znám jako „nesmrtelný avátar", protože překonal fyzická omezení dané rozpětím lidského živo­ta. Říká se, že nezemřel, ale byl vzat do nebe i se svým fyzickým tělem. Existují mnohé zprávy o tom, že se objevil ve fyzické po­době lidem žijícím duchovním životem. Obvykle však přichází k těm, kteří ho zavolají, na duchovní rovině, a tito lidé ho „slyší" prostřednictvím myšlenek, pocitů nebo vizí.

Babadžiho posláním je dovést lidstvo blíže k Bohu a přimět ho k tomu, aby se řídilo Boží vůlí. Podněcuje lidi k tomu, aby šli vlastními duchovními cestami a říká, že všechna náboženství ve­dou k Bohu. Přiměl Jógánandu, aby přinesl na Západ krija jógu (která obsahuje 18 tělesných pozic, známých rovněž jako asány neboli múdry). Krija je pokládána za nástroj vedoucí k osvícení a napomohla zřejmě k současné oblíbenosti jógy.

Pomáhá:
    * s nezdravými návyky a žádostivostí
    * při práci s dechem
    * s jasnější komunikací s Bohem
    * se zjeveními
    * s odpoutáním se od hmotného světa
    * s ochranou před náboženským pronásledováním
    * se zjednodušením života
    * s duchovním růstem
    * s praktikováním jógy

INVOKACE

Opakujte Babadžiho jméno a snažte se cítit v srdci energii proudící z jeho jména. Jógánanda v jeho autobiografii napsal, že vyřknete-li Babadžiho jméno s úctou, okamžitě se vám od něho dostane požehnání. Řekl mně, že nejlépe se s ním můžeme spojit v době, kdy se zabýváme dechovými cvičeními a jógou. Babadži prohlásil, že je zajedno s veškerým dechem, a když vědomě hlu­boce dýcháme, spojujeme se s ním.