Bar Micva

Tímto náboženským aktem se uskutečňuje přijetí mladíka za plnoprávného člena židovské obce. Přitom se zpravidla třináctiletý zavazuje v synagoze dodržovat přikázání.