Baruchovy spisy

Baruch byl přítel a biograf proroka Jeremiáše. S jeho jménem se spojuje obsáhlé písemnictví. K němu se počítá deuterokanonická Baruchova kniha (je součástí Septuaginty, ale není zařazena v židovském kánonu), stejně jako syrská a řecká Baruchova apokalypsa, patřící k apokryfům.