Basiliáni

Mniši, kteří se inspirovali mnišskou - řeholí sv. Basila (+379). Mohou být buď řec. nebo lat. obřadu, i když jsou obvykle chybně označováni za b. všichni katoličtí mniši řec. obřadu.