Basiliánská řehole

Řehole mnichů řec. obřadu, pojmenovaná podle - biskupa Basila Velikého (+379). Dal jí dvě podoby, vyjádřené formou otázek a odpovědí. Konečná úprava sahá do 6. stol. B.ř. položila základy východního - mnišství a ovlivnila také - benediktinskou řeholi.