Basmala

je slovo, které přeloženo zní: "Ve jménu Boha, milosrdného, slitovného." Na počátku každé súry koránu a v záhlaví náboženských spisů stojí rovněž basmala; neodmyslitelná je i před každým důležitým písemným i ústním jednáním muslimského věřícího.