Bělbog

Protějšek boha Černoboga. Jeho existence je vyvozována ze zmínky kronikáře Helmolda