Belfegor

Belfegor je démon, který dle démonologické nauky pomáhá lidem činit objevy. Svádí lidi navrhováním chytrých nápadů, díky kterým mají zbohatnout. Podle některých démonologů 16. století se jeho síla zvyšuje v dubnu. Biskup, náboženský fanatik a lovec čarodějnic Peter Binsfeld věřil, že Belfegor láká lidi na jejich lenost.

Byl zobrazován dvěma odlišnými způsoby: jako nádherná nahá žena nebo jako obrovský vousatý démon s otevřenými ústy, rohy a zašpičatělými nehty.

 

Jméno Belfegor je řeckou formou jména Baal-Peor, což byl moabská místní varianta boha Baala, k jehož uctívání byli Izraelité svedeni v Šittimu. Tento bůh byl spojován s prostopášností a orgiemi a byl tudíž uctíván v podobě falu. Coby démon je v kabalistických spisech popisován jako „zpochybňovač“, odpůrce šesté sefiry (božského rysu) – krásy. Pokud je přivolán, umí poskytnout bohatství a moc objevovat důmyslné vynálezy. Jeho úloha jako démona spočívala v zasévání sporů mezi lidmi a ve svádění ke zlu skrze rozdělování bohatství.

Podle pověsti byl Belfegor poslán z pekla Luciferem, aby zjistil, zda na zemi opravdu existuje něco takového jako manželské štěstí; tato zvěst se totiž dostala k démonům, kteří ale věděli, že lidé nebyli stvořeni k životu v harmonii. Belfegorovy zkušenosti na zemi jej brzy přesvědčily, že zvěst byla nepodložená. Tento příběh můžeme najít v mnoha raných dílech moderní literatury, odtud užití jména pro označení misantropa nebo prostopášníka.

V křesťanské tradici je Belfegor také označován za hlavního démona smrtelného hříchu lenosti, alespoň podle Binsfeldovy klasifikace démonů.