Benátky nad Jizerou (rondel)

 

Rondel byl objeven během leteckého snímkování v letech 1998–1999M. Gojdou (ARUP). Později byl geofyzikálně měřen R. Křivánkem ze stejné instituce (Daněček 2002, 41–42; Gojda ed. 2004, plate 10). Z konstrukčních částí byly zachyceny 2 příkopy. Počet vstupů není prozatím znám. Objekt dosahoval maximálního průměru 35m. 

Rondel byl zachycen v nivě řeky Jizery (II. řádu), v rovině a nadmořské výšce nepřekračující 187 m n.m. Necelých 90 m severně od objektu protéká v současnosti Jizera.