Béžová

 

Hlavní barva
Má skvělé nápady, vitalitu i energii. Umí dobře využít příležitosti, je moudrá a duchovně založená. Měla by se však snažit chápat víc lidi kolem sebe. Je ambiciózní a inteligentní, uznává pravdu i spravedlnost. Jedná fér a touží být úspěšná. Bývá štědrá a má dobré srdce.

 

Vedlejší barva
Ráda poroučí ostatním, je chrabrá, má spoustu energie a pevnou vůli. Chce být uznávaná za jakoukoliv cenu. Snad proto se často angažuje pro veřejné blaho. Je praktická, ale chybí jí trpělivost. Je nebojácná, může však mít sklony k povýšenému jednání. Pokud jí někdo ublíží, umí se pomstít.