Bílá

Má zvláštní postavení. Sama se vyskytuje velmi zřídka, většinou pouze u osob duchovně velmi vyspělých. V tom případě září v oblasti temene hlavy. U dětí někdy září bílou barvou srdeční čakra. Bílou barvu v oblasti hlavy mívají i senzibilové, kteří se dokáží „naladit“ na vyšší vibrační energii například tím, že se vědomě uvedou do změněného stavu vědomí. Bílá barva ve většině případů zjasňuje jiné barvy. U dětí je přítomnost bílé dána odlišným hodnocením světa, jinými měřítky, které jsme my, dospělí, během života ztratili a které často nemůžeme nebo nechceme pochopit.

 

Hlavní barva
Umí dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ni není na prvním místě. Většinou chce, aby se vše podřídilo jejím názorům. Chce zalézt dobro i pravdu, k čemuž má potřebnou vitalitu i ideály. Má dobrou fantazii a je nezkažená.

 

Vedlejší barva
Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadá černým myšlenkám. Může mít mystické schopnosti. Je velmi pracovitá a jde za svým cílem s potřebnou razancí.
Je to dobrý vůdce, u ostatních oblíbený. Přichází s novými nápady a má bohatou fantazii.