Bobr - Beaver

Mistr architekt a stavitel. Podporuje nás při utváření plánu našeho života. Podporuje jasné myšlení, plánování, tvoření a řešení problémů. Je obzvláště nápomocný v počátcích nových projektů a akcí. Podporuje přijetí struktury jako nezbytné součásti tvůrčího procesu.