Brahmá

Stvořitel vesmíru a jeho řádu má podle hinduistické ikonografie červené tělo, čtyři tváře, vousy a osm rukou. Drží v nich rukopisy čtyř véd na palmových listech, růženec, džbán s vodou z Gangy, obětní lžíci, někdy šňůru perel, luk, lotosový květ, nádobu na posvátnou vodu a žezlo. Původně měl prý pět hlav, o pátou ho však připravil bůh Šiva, neboť s ním mluvil nezdvořile anebo to bylo proto, aby ukázal svou převahu. Je proto také nazýván Čaturmukha (čtyřhlavý). Jeho nosičem, tzv. váhanou a také symbolem je labuť - hansa.
Je součástí tzv. Trimúrti – nejvyšší trojice bohů, kterou mimo něj tvoří Višnu a Šiva. Brahmá má funkci stvořitele. Na počátku stvoření z pupku Garbhodakašájí Višnua vyrostl lotos a z něj se zrodil Brahmá. Poněvadž kolem sebe viděl jen tmu, neustále přemýšlel o tom, kdo vlastně je a co má vůbec dělat. Proto, že se neustále rozhlížel kolem dokola, mu narostly čtyři obličeje. Takto tam seděl a meditoval tři sta trilionů let, ale bez výsledku. Až nakonec zaslechl posvátný zvuk ÓM a Nejvyšší Pán mu do srdce vložil pokyny, jak má stvořit vesmír.