Brahman

Brahman, také brahma (v dévanágarí ब्रह्मन्) je pojem pocházející z hinduismu, který označuje zcela nepopsatelný základ všeho. Brahman je neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru. Ve Rgvédě dává brahman vzniknout prvotnímu bytí (hiranjagarbha), které splývá s bohem stvoření Brahmou. Brahmasútra, upanišady a Bhagavadgíta jsou prvním ztělesněním hiranjagarbhy. Žreci, kteří komponovali upanišady, si uvědomili, že átma a brahma jsou jedno a totéž:

  • jatínám brahma bhavati sárathih - „všechno to, co je, je brahma“.
  • éšá brahmi sthitih - „toto je spočinutí v brahma“.
 

Výroky z Upanišad

Sanskrtský originál Český překlad
pradžnánam brahma „Vědomí je brahma“
ajam átmá brahma „Átma je brahma“
aham brahmásmi „Jsem brahma“
tat tvam asi „To jsi ty“
sarvam khalvidam brahma „Všechno je věru toto brahma“
brahmano hy pratištháham „Jsem základem neosobního brahmanu“