Březno u Mladé Boleslavi (rondel)

 

Rondel byl zachycen při záchranném výzkumu v r. 2007 ve spolupráci Muzea Malodoboleslavska (F. Krásný) a společnosti ArcheoPro o.p.s. (M. Bureš, L. Drápela) na ploše budoucí výrobní haly (Bureš – Drápela 2007). Větší část objektu byla už dříve porušena stávající zástavbou (obr. II.3: 1).

Výzkumem byla odkryta pouze část příkopu. Celkový průměr rondelu s jedním příkopem autoři výzkumu odhadují na 60 – 65 m. Šířka příkopu nepřekročila 2,94 m, jeho hloubka dosáhla 1,32 m. Palisádové žlábky nebyly výzkumem zachyceny.

Vstup byl tvořen jednoduchým přerušením příkopu směrem k západu a dosahoval šířky 3,67 m. Příkop porušoval sídlištní objekty z období LnK. Další objekty z téhož období odkryl výzkum uvnitř plochy uzavřené příkopem rondelu. Ze spodní části příkopu bylo vyzvednuto několik keramických zlomků z  ladšího
stupně StK. Okolní stopy osídlení z období StK doložily povrchové sběry (Waldhauser – Jenč 2001). 

Geomorfologicky se jedná o mírný svah, skloněný k jihu. Nadmořská výška se zde pohybuje kolem 217,5 m n.m. Cca 450 m jižním směrem od rondelu protéká říčka Klenice (III. řádu).