Brigit (Keltové)

(Berecynthia, Briganta) Irská bohyně krbu a domova, později splynula se svatou Brigitou, svatou patronkou Irska (po svatém Patriku).

Známá rovněž jako Brid, Brighid, sv. Brigid, Brigantia, Marie Galů, Bride, Brigid. 

Brigit je bohyně války, která našla správnou rovnováhu mezi ženskostí a sílou, za kterou se nemusí omlouvat. Můžete ji oslovit jako „Jasná", „Jasný šíp" nebo „Mocná". Všechny tyto názvy Brigit dokonale vystihují.

Původně vysoce respektovaná keltská bohyně si vydobyla dobrou pověst ve starém Irsku a v městě Kildare byl na její počest postaven chrám, v němž se ženy staraly o věčný oheň. V pátém století ji převzala katolická církev jako „svatou Brigid."

Brigit je ženským ekvivalentem archanděla Michaela a divoce brání a láskyplně pečuje o ty, kteří ji přivolají. Stejně jako Michael i Brigit přináší božské vedení a prorocké informace. Je nevlastní sestrou keltského boha lásky Aenguse, protože mají stejnou matku. Brigit je známá jako trojitá bohyně plamene, která použí­vá tyto plameny k našemu očištění, a zvyšuje plodnost, tvořivost a schopnost léčby. „Trojitá bohyně" znamená, že Brigit má tři roz­dílné podoby či aspekty, jakoby byla třemi rozdílnými osobami, z nichž každá má rozdílné povinnosti a specializuje se na jiné věci.

Brigit je bohyně slunce a je spojována s ohněm. Když je ve vaší přítomnosti, můžete cítit horkost a začnete se potit. Brigit se osla­vuje 1. února při svátku, který se původně jmenoval „Imbolc". Byl to obřad předzvěsti jara a vítání nových telat.

Přivolala jsem Brigit, když jsem jednoho horkého letního od­poledne seděla na břehu Irského moře. Objevila se jako vášnivá rusovláska s krásnými, dlouhými, vlnitými vlasy. Síla zjevení mě nejprve překvapila, ale brzy na mě přenesla láskyplnou důvěru jako slunce, které jen žhne, ale bez jakéhokoliv náznaku hněvu, strachu nebo naléhavosti. Brigit mně připomíná kombinaci Pan­ny Marie s její milosrdnou ženskou láskou a archanděla Michae­la s jeho nesmlouvavým přístupem k povinnostem a ochraně. Je „velkou matkou", která je současně okamžitě dostupná a milují­cí, ale dokáže i divoce své děti bránit. Měla jsem pocit, že přes její ochrannou sílu a energii nic nepronikne.

Říká: „Jsem vtělením zapáleného odhodlání pomáhat dobrým lidem na planetě Zemi. Kdysi jsem po Zemi chodila a mnohokrát mi zlomily srdce lehkomyslné a bezmyšlenkovité činy proti mně, mým lidem a pří­rodě.

Zbytek času věnuji snaze pochopit lidskou povahu. Nyní již něco vím o srdci „tohoto zvířete". Vidím, že jeho slabost je důsledkem nerozhod­nosti a soužení. Přenechejte proto vaše starosti mně a já je odnesu pryč.

Lidstvo je obtěžkáno žalem, protože ztratilo nevinnost a trápí se mnoha rivalitami, které vymyslelo a uvalilo na sebe. jsou to však umělé hranice a výbor, v němž pracuji, se snaží linie těchto hranic smazat, aby vznikla spásná jednota. V této době je důležitá oddanost vlastní identitě, jednoznačné zaměření na ní. V nitru každého z nás je spasitel. Naučte se vašeho vnitřního spasitele přivolávat jako protiváhu obav a starostí. Sledujte, jak toto vnitřní božstvo tiše a diskrétně zasahuje.

Právě tato práce nás svedla všechny dohromady, nás, kteří dohlížejí na toto Poslání velkého rozsahu, a všechny lidi na planetě, kteří touží po návratu dobra. Tato týmová práce je založena na struktuře a pochopení naší identity. Není nesnadné pochopit mechaniku této práce, protože je naladěna na vyšší dobro. Říkám tomu práce na „vnitřní spáse," proto­že místo zaměření na zlepšení vnější situace a životů jiných lidí je tře­ba zkusit něco jiného: ponořit se do vlastního nitra a zkoumat vnitřní poslání, vnitřní území a vnitřní božstva."

Pomáhá:
    * dodávat odvahu, zvláště ženám
    * najít smysl života
    * chránit
    * dodávat vřelost a teplo - ve vztazích, tělu, prostředí
 
INVOKACE

Brigit můžete kontaktovat kdekoliv, ale zvláště účinné je zapá­lit svíčku, dívat se do plamene a říkat:

„Velká Brigit, vím, že mě slyšíš od chvíle, kdy jsem na tebe začala myslet. Žádám si tvoji přítomnost a pomoc. Dodej mi, prosím, tvo­ji odvahu a sílu, abych se dokázal pozvednout na úroveň svých nejvyšších schopností. Zahřej, prosím, mé srdce a mysl svým jasem a spal všechny myšlenky, pocity nebo způsoby chování, které stojí v cestě mému božskému potenciálu. Pomoz mně nalézt odvahu k tomu, abych byl lepší, a ztratil strach z toho, že budu silný. Děkuji ti."