Buddha

Probuzený, vlastním jménem Siddhárta Gautama, se narodil v roce 563 př. n.l. Byl skutečně historickou postavou, princem Šákjů, lidu malého státu na pomezí dnešní Indie a Nepálu. V pětatřiceti letech Gautama přišel do Bódhgaje, kde usedl pod strom, v němž můžeme spatřovat strom života, a slíbil si, že nevstane, dokud nedojde osvícení. Po devětačtyřiceti dnech meditací dosáhl nirvány, stavu neproměnnosti uprostřed neustálých proměn každodenního života. Stal se Buddhou – tím, kdo je plně probuzen. Buddha je jméno udělované v indické kulturní oblasti tomu, kdo dosáhl nejvyššího vědění, pochopil pravou podstatu jevů. Největší proslulosti mezi nositeli tohoto čestného titulu dosáhl Siddhártha Gautama (563-483 př. n.l.), jehož učení o cestě k překonání strastiplného bytí je známé pod jménem buddhismus.