Čakrasambara

Čakrasambara je hlavním božstvem Sambary. Je také považován za projev Heyvadžry, která je ústřední postavou tajného kultu Vadžrajánového Buddhismu. Vadžrabarahi je jeho manželkou, již objímá v mystické pozici. Jejich objetí symbolizuje sjednocení rozumu a metod vedoucích k nekonečné blaženosti.