Cenobitství

Cenobitství je způsob života prvotních mnichů. Za otce je považován Pachomius, který sjednotil několik samostatných cel v první klášter (asi 320). Pro takový klášter byly charakteristické společný život, obživa i stejná pravidla, která Pachomius sepsal zvláště pro modlitbu a denní práci. (-ienc-)