Červená

Vibrace červené barvy jsou nejnižší, vlnová délka naopak největší z barev viditelného spektra. Základní červená barva vypovídá o síle, vitalitě a energii. Je symbolem chuti do života, výrazem emocí a touhy po smyslnému životu. Má schopnost aktivovat. Přebytek červené v auře, pokud není nějakým způsobem „vybit“, může způsobit sklony k nervovým potížím. Z astrologického hlediska odpovídá červená barva planetě Marsu a jejím vlastnostem (náhlá, hrubá síla).

Velmi důležitě jsou barevné odstíny. Světločervená signalizuje radost, smyslnost, sexualitu, vášeň, citlivost, lásku, ale také nervozitu, impulzivnost a přemíru aktivity. Tmavočervená ukazuje na velký temperament, silnou vůli, hněv, vztek, tendence k vůdcovství, odvahu, ale také zášť a zlobu. Tyto vlastnosti vedou k vnitřnímu neklidu a nespokojenosti. Pokud se v této barvě vyskytují šedavé záblesky a šmouhy, značí to únavu a psychickou vyčerpanost.
Šarlatová je symbolem ega a zahleděnosti do vlastního Já. Často se vyskytuje v auře sobeckých lidí.

 

Potenciál: Vůdcovství. Je to mocná barva. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastným. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura někdy jeví jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověk je nyní schopen dělat, co chce. Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Často jsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu.
Negativní význam červené je nervozita a sebeláska.

 

Hlavní barva
Bude lehce dosahovat svých předsevzetí, je společenská a umí srozumitelně hovořit. V lásce však není příliš romantická. Ve finanční sféře bude mít štěstí. Je to dobrý vůdce ostatních, který chce ale o všem rozhodovat sám. Pro své cíle si umí vybrat správný čas, u ostatních je oblíbená, ale nepotřebuje se o ně příliš opírat. Má silné ego a dokáže nalézt štěstí.

 

Vedlejší barva
Osobnost, která bude mít v životě štěstí. Umí ostatním pomáhat. Nade vše si cení svobody a nezávislosti. Je energická i vitální a dobře komunikuje. Pro svůj cíl dokáže i nemožné věci. Nerada se nechává omezovat a nemá ráda kritiku, i když je to přátelský člověk. Umí být ve správný čas na správném místě. Je ctižádostivá.