Chaac (Mayové)

- bohové deště

 

Chaac je mayský bůh deště, blesků a bouře uctívaný po mnoho staletí a v domorodém mayském náboženství jsou rituály jeho kultu udržovány dodnes. Chaac ovlivňoval pomocí deště všechny vodní zdroje a byl tudíž i patronem zemědělství.

Bývá zobrazován s dlouhým chobotovitým nosem, kterým chrlil na Zem vodu, typickým znakem je kamenná sekera, kterou dělá hrom.