Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, vedla k optimistickému přijímání přírody a života, někdy i k extatickému náboženskému prožívání, do něhož se mohly mísit magické a mystické prvky.