Chatíb

V předislámské době byl chatíb, "řečník", mluvčím svého kmene. Na základě blízkosti politických a duchovních úřadů v islámu má i zde svou funkci. Pronáší páteční kázání v mešitě, které tradičně má náboženský, etický a politický obsah.