Chlístov (menhir)

Chlístov (menhir)

     
Necelé čtyři kilometry od Sedlece - Prčice, jihozápadně po modré turistické značce, spatříme u cesty hned tři vztyčené kameny.
    
Popis:   
Původní kamenná stéla, která je zmiňována v Sedleci na informační tabuli jako pravěká, má dnes dvě družky. Tyto dva kameny ležely poblíž staré stély, v úrovni s okolním terénem. Nejmenší z nich byl vztyčen neznámo kým v létě 1999. Podle proměření psychotronikem přestavěn na správné místo v prosinci téhož roku, kdy byl vztyčen i třetí z kamenů tohoto komplexu.