Chnum

Chnum byl starobylým bohem, který byl znázorňován jako muž s hlavou berana nebo v podobě berana. Druh berana (Ovis longipes) používaný k jeho zobrazení byl nejstarším druhem, který v Egyptě zdomácněl - měl spirálovité rohy vyrůstající vodorovně z hlavy.

Staroegyptský výraz pro "berana" byl ba, což byl také výraz pro princip související s "osobností" člověka (zřejmě nefyzickými atributy, které činí lidskou existenci unikátní nebo snad s morální podstatou lidských pohnutek a jednání). Zřejmě díky staroegyptské zálibě ve slovních hříčkách začal být Chnum považován za boha slunce Rea, a tak byl tento bůh znázorňován s beraní hlavou, jak pluje podsvětím na sluneční bárce. Ba mrtvého bylo zcela určitě mnohem pohyblivější než jeho ka (duch).

S Chnumovým postavením boha stvořitele souvisela jeho úloha ochranného božstva hrnčířů a jeho spojitost s úrodnou půdou, každoroční nilskou záplavou a nilskými katarakty. Hlavní kultovní středisko Chnuma leželo na ostrově Elefantine u prvního kataraktu na jižní hranici Egypta. Jiný významný chrám zasvěcený Chnumovi se nacházel v Esně. V tomto chrámu byla jeho chotí lví bohyně Menhit a právě zde se také každoročně slavil "Svátek hrnčířského kruhu".