Chonsu

Chonsu byl synem Amona a Mut a byl bohem Měsíce. Jeho jméno znamená "Ten, který cestuje", což je pravděpodobně odvozeno z pohybu měsíce po obloze. V Pozdní době byl také bohem lékařství. Jeho hlavním kultovním střediskem byly Théby (Veset).