Cluny

Benediktinské opatství, založené kolem r. 910 Vilémem Akvitánským s výslovným určením naprosté nezávislosti a s bezprostředním podřízením papeži, tvořilo centrum clunyjského reformního hnutí, které zprvu obnovilo klášterní život raného středověku a dalo později nové impulzy životu celé církve. Opatství skoro náhle upadá v r. 1258, kdy se vzdalo svého výsadního postavení. V r. 1790 byl klášter zrušen.