Coventina (Keltové)

Coventina je keltská bohyně, která má dohled nad skřítky a vodními nymfami. Je bohyní deště, řek, jezer, potoků, ryb­níků, moří a vodních živočichů. Má ráda orobincem a lekníny zarostlé břehy řek. Léčí lidi, když plavou ve vodě a přivolají ji. Pomáhá rovněž v růstu vegetace v blízkosti pláží, na březích řek a jezer a na ostrovech.

Díky svému vztahu k vodě se Coventina dokáže plaváním dostat do psychických sfér a pomáhat s inspirací, psychickými schopnostmi, sny a proroctvími. Je rovněž spojována s očišťová­ním a čistotou a můžete ji přivolat k duchovnímu křtu, který vás osvobodí od starostí a obav a pomůže vám vyhýbat se nezdra­vým a návykovým látkám.

Ve starých dobách házeli lidé mince do studní spojovaných s Coventinou a žádali ji o pomoc. Díky těmto mincím je Coventi­na rovněž spojována s hojností všeho druhu. Legendy jí rovněž spojují s létajícími rybami a dnes jí můžete požádat o bezpečný let beze strachu.

Protože je Coventina pokládána především za britské božstvo (přestože pomáhá po celém světě), napadlo mě, že nejvhodnějším místem, kde si s ní budu moci promluvit, je prastarý kruho­vý kamenný chrám Stonehenge v jižní Anglii. Řekla mi: „Pomohu každému, komu nejsou lhostejné ekologické záležitosti, zvláště čistota vod, a chráním vodu, lidi žijící v její blízkosti a vše, co je spojeno s vodou. Mám ráda delfíny a velryby a jiné kytovce."

Pomáhá:
    * s hojností
    * delfínům a kytovcům
    * s ekologií
    * v léčbě vodou
    * s psychickými schopnostmi a prorokováním
    * s očišťováním a čistotou
    * s plaváním
    * s čistotou a zásobami vody

 

INVOKACE

Coventina s námi pracuje ve snech, jestliže ji přivoláme před usnutím. Přinese k nám i vyšší vědomí delfínů a velryb. Společ­ně vám poskytnou důležité informace, které si nemusíte ráno pamatovat, ale zůstanou vám v podvědomí. Před usnutím jí řekněte následující slova:

„Coventino, žádám tebe a tvé delfíny a velryby, kteří tě doprováze­jí, abys vstoupila do mých snů a vynesla mě nad trojrozměrný svět na místo odpovědí a moudrosti. (Položte jí jakoukoliv otázku, na kterou byste rádi dostali v noci odpověď.) Děkuji ti za pomoc a silnou podporu."