Ctihodná Mlada

Žila v 10. století. Byla dcerou Boleslava I. a sestrou Boleslava II.. Dostalo se jí výborného vzdělání ve staroslověnštině i v latině. Pravděpodobně studovala v Řezně, ale možná i v Římě nebo v Čechách. Celkově byla mimořádnou osobností - úspěšně vyjednávala v Římě jménem svého otce a bratra o ustavení pražského biskupství a o založení prvního kláštera v Čechách. Sama se chtěla stát řeholnicí, proto zůstala asi rok v římském klášteře sv. Anežky a tam byla vysvěcena na abatyši. Opravdu se pak stala roku 970 abatyší v nově založeném benediktinském klášteře Sv. Jiří v Praze pod řeholním jménem Marie. Pražské biskupství bylo založeno roku 973. Po smrti byla Mlada pohřbena do mariánské kaple kláštera, kde leží i první manželka Boleslava II., zemřelá po porodu s tělíčky novorozence a jejího staršího dítěte, a další dvě abatyše - Anežka a Kunhuta. Při opravách kláštera v roce 1675 byly Mladiny ostatky přeneseny za zpěvu loretánských litanií a českých písní do výklenku, kde jsou doposud.
Svatojirský klášter sloužil od počátku jako škola pro šlechtičny a pro dcery z předních rodů země.


Je patronkou :/diplomatů, velvyslanců, studujících dívek.


Atributy:
je zobrazována jako benediktinka, která podává klečícímu biskupovi (Dětmarovi) berlu.