Ctihodný Atheus

 

divotvorce (5.-6. stol.)

Svatý Atheus, původem Ir, se usadil ve Walesu, kde založil monastýr a školu. Životopisy ho zachycují jako ochránce lesů; nikdy se nehněval, a cokoliv dostal, hned rozdal potřebným. Dále praví pověst, že nikdo na celém západě nebyl prý tak přívětivý k poutníkům a pocestným, jako ctihodný Atheus.

Svátek: 26. prosince