Ctihodný Drithelm

Ctihodný Drithelm

 

mnich (+700)

Když ještě žil Drithelm ve světě, jednou těžce onemocněl a dokonce zemřel. Za několik hodin po smrti se však před očima vystrašených pozůstalých probudil a bez jediného slova utíkal do chrámu, kde se modlil až do rozednění. Později vysvětloval, co ho vedlo k takovému jednání: po své smrti prý navštívil s andělem Páně místa, kde se v hrozných mukách trápily duše zavržených. Nahlédli však i do míst přebývání blažených a na nepatrnou chviličku bylo Drithelmovi dovoleno spatřit něco z nevýslovné slávy okolo Božího prestolu. Úradkem Hospodinovým však bylo, aby se vrátil zpět k lidem a zvěstoval jim, co viděl. Tato událost na Drithelma silně zapůsobila a stalo se, že úplně přehodnotil své dosavadní životní hodnoty. Rozdělil veškerý svůj majetek spravedlivě mezi svou ženu, své syny a chudé; poté odešel do monastýru, kde oblékl řeholní roucho.

Svatý Drithelm, jemuž bylo dáno nahlédnout jak do závratných výšin blaženosti, tak do nejtemnějších hlubin pekel, skončil svůj život jako kající mnich, který stával v chladných, často zamrzlých vodách řeky Tweed a modlil se žalmy.

Svátek: 1. září