Ctnost

 

dobrý skutek, blahý čin; myslí se správný způsob jednání, chování a smýšlení; veškeré jednání a myšlení křesťana má být ctnostné. Ctnosti jsou drahocennosti, kterými se můžeme obohatit při životě v tomto světě a o toto bohatství nebudeme připraveni smrtí, naopak na věky budeme užívat tohoto bohatství, naspořeného do nebeských pokladnic, kde je rez nekazí, mol nežere a zloději nekradou … (Mat 6,19-21; Luk 12,33-34; Mat 19,21)