Damabiah

genius užitečného podnikání. Atribut: Bůh, studnice moudrosti. Chrání před čarodějstvím a propůjčuje moudrost a zdar v podnikání. Evokujeme veršem: Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos a pečetí, kterou tvoří rozřešená hádanka Sfingy