Dámón

 

Působil kolem 450 BC v Athénách
Hudebník a hudební teoretik, někdy řazen mezi sofisty.
Hudební tóniny a melodie prý ovlivňují éthos lidí.

Žáci: Periklés, Sókratés (?)

Diels - Kranz: B do 10; A do 8