Dana (Keltové)

Známá rovněž jako Danu, Danann.

Jméno Dana je odvozeno ze starého irského slova Dan, které znamená „poznání." Je to mocná keltská bohyně stvoření a je pokládána za aspekt Velké Matky v podobě božího Stvořitele. Historici říkají, že se jedná o nejstarší keltské božstvo uctívané předgaelskými Tuatha Dé Danaany, skupinou alchymistů v Irsku. Když se Gaelové zmocnili Irska, stal se podle legend z Tuatha Dé Danaanů jeden druh skřítků, kteří žijí v Irsku dodnes.

Když jsem přivolala Danu, seděla jsem na kolmém útesu nad Irským mořem. Nejprve jsem spatřila kabát, jaký by mohl mít na sobě nějaký král - nádherný a zdobený šperky. Pak jsem si všim­la královské koruny -  nevypadala tak, jak jsem očekávala. Místo toho jsem viděla rozumnou a mladě vypa­dající ženu, z které vyzařovala moudrost a inteligence.

Dana vložila korunu na mojí hlavu a přes ramena mně přeho­dila svůj kabát. „Královskou důstojnost představujete vy," vysvětlila mně a měla tím na mysli veškeré lidstvo, „a musíte mně dovolit, abych vás poctila svými službami."

Předpokládala jsem, že tím Dana neměla na mysli, že by pro nás vykonala jakýkoliv skutek, ale ujistila mě, že její energie je „kouzelně propletená s každým aktem kouzelného zjevení." Řekla: „Pamatujte na to, že jsem jen jiným aspektem Boha a že vaši západní mistři tvrdí, že vás Ježíš učil, že jste všichni bozi."

Dana mi ukázala vlnové délky energie, které byly propletené jako lana, a řekla, že každý z nás je jejich součástí. Její vlnová dél­ka je často základem, dolním koncem nebo nosnou šňůrou ener­gie, na které spočíváme. „Když konáte zázraky, nechte jít přírodu její vlastní cestou," dodala. A znovu zdůraznila, že jsme všichni krá­lové, královny, bozi a bohyně... božstva se svými vlastními prá­vy: „Jste vytvářející se božstva a zkoušíte si své schopnosti na skřítcích, jako jsem já."

Pomáhá:
    * s blahobytem
    * s alchymií a božskou magií
    * léčit zvířata
    * s dětmi, plodností a mateřskou péčí
    * se setkáváním a prací s královstvím skřítků
    * se záležitostmi důstojnosti, sebeúcty a zásluh
 
 

INVOKACE

Mějte na sobě něco nebo dívejte se na něco, z čeho budete mít pocit blahobytu, či ještě lépe, co ve vás vzbudí pocit, že jste král nebo královna. Můžete na příklad zajít do zlatnictví a vyzkoušet si nějaký krásný prsten, nebo si můžete prohlížet fotografii něja­kého nádherného zámku. Představujte si, že máte neomezené zdroje, a zakoušejte pocit naprosté finanční zabezpečenosti. I kdybyste to dokázali jen na krátkou chvíli, bude to stačit. Pak řekněte v duchu Daně:

„Dano, děkuji ti, že jsi mně propůjčila své magické schopnosti, kterých využiji ve službě veselí a zábavy a na podporu mého božského poslání. Děkuji ti za tvoji velkorysost, s níž jsi mi ukázala, jak tyto zdroje přijmout a jak se z nich těšit. Děkuji ti za pomoc, abych je mohla přijmout bez pocitu viny, a za to, abych věděla, že si tuto pozornost zasloužím a že mně budou k dispozici při pomáhání planetě."