Delfín - Dolphin

Jako velký učitel síly hravosti a bezpodmínečné lásky dává pocit radosti, smích a potěšení, ovšem také soucit s bolestí svou i druhých. Prohlubuje sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací. Zlepšuje vybavování snů, duchovní vývoj a telepatickou komunikaci mezi člověkem a zvířaty.