Démokritos

(asi 470 - 360 př.n.l.)

Démokritos pocházel z Abdéry, působiště svého učitele Leukippa, který byl zakladatelem nejvýznamnějšího systému přírodní filozofie ve starém Řecku.
Svůj nemalý majetek vynaložil Démokritos na studijní cesty, které ho zavedly až do Egypta, Persie a Indie. Prohlásil o sobě: "Já jsem mezi svými vrstevníky prochodil nejvíce zemí, zkoumaje největší věci, a uviděl jsem nejvíc podnebí i krajů, vyslechl jsem nejvíce učených lidí..." Po návratu žil ve skromné zdrženlivosti ve svém rodném městě až do konce života a plně se věnoval studiu a přemýšlení. Veřejných rozprav se stranil a nezaložil žádnou školu. Jeho publikace podle antických pramenů zahrnovaly matematiku, fyziku, astronomii, navigaci, geografii, anatomii, fyziologii, psychologii, lékařství, hudbu a filozofii. Z Leukippovy nauky vybudoval ucelený systém.