Dévadaha (Indie)


Dévadaha bylo město nedaleko Kapilavastu v dnešním Nepálu. Podle buddhistické tradice zde setrvával Gautama Buddha a učil zde mnichy. Měla se zde narodit Majádéví, Buddhova matka, a Maháppadžápatí Gótamí, druhá manželka krále Šuddhódany. Medaleko Dévadahy se nacházelo Lumbiní, místo Buddhova narození.