Dévi

Známá rovněž jako Ambika, Ghagavati, Deví, Ida, Sakti.

Dévi je hinduistická nebo védská bohyně, která je známá jako „Univerzální" nebo „Velká" matka. „Matka" ve smyslu Bůh, který je otcem i matkou, přičemž Dévi je ženskou boží energií. Dévi je proto ztělesněním boží moci: absolutní, tvořivé a nápo­mocné. Je jednou z nejdůležitějších a nejmocnějších bohyň Indie.

Termín Dévi se někdy používá genericky k označení jakékoliv bohyně. Všechny bohyně jsou pokládány za jedinou Dévi, která je ženskou energií jediného Stvořitele.

Přivolala jsem Dévi, když jsem seděla na kolmém útesu u Tichého oceánu v Koně na Havaji a hned zpočátku jsem cítila, jak mě krmí dvojí mateřskou energií, jakousi sladce chutnající látkou. Bylo to, jako kdyby mně máma dala nějakou sladkou po­choutku.

Dévi řekla: „Dovolte, abych vám dala něco sladkého na chuť, abyste si plně vychutnala a pochopila mé radostné poselství. Jedině tak se ujis­títe, že vás mám ráda.

Při poslechu mých slov odhoďte všechny myšlenky na světský maje­tek. Svět vás potřebuje, abyste rozptýlila žal, který prostupuje lidské duše. Tlačím vás k soucitnému jednání, k léčení bolestivého žalu lidstva.

Mé srdce je naplněno láskou a vděčností k těm, kteří laskavě slouží potřebným lidem. Je-li vaše srdce zaměřeno na pomáhání jiným, nemů­žete utrpět žádnou ztrátu. Začnete-li pomáhat jiným, přestanete se sobecky soustřeďovat jen na sebe.

Přišla jsem, abych vám pomohla nakrmit hladová srdce a těla lidstva. Chci chránit děti před strachem z lásky a kamennými srdci. Peklo spo­čívá v tom, když mají lidé studená, neužitečná srdce, s nimiž nemohou zpívat písně o lásce.

Mnozí jedinci začínají být v této době roztěkaní a potřebují žít v jiné atmosféře, která je plná lásky a láskyplných zjevení."

Pomáhá:
    * zbavovat se škodlivých návyků
    * nacházet v životě a práci více smyslu
    * s očištěním těla a mysli
    * se všemi aspekty vztahů

 

INVOKACE

S Dévi se nejlépe navazuje spojení, když sedíte sami v přírodě, buď v pohodlném lehátku nebo na písku, v trávě nebo na zemi. Zkřižte paže na prsou a představujte si, že vás objímá Dévi. Snažte si představit její lásku v srdci a těle a vdechujte ji dlouze a pomalu. V duchu ji požádejte, aby vstoupila do vašeho srdce, mysli a těla a očistila je od všech toxinů, nečistot, temnoty a špat­ných pocitů. Snažte se cítit paprsky láskyplné energie prostupu­jící vaším tělem a jemně a důkladně ho očišťující. Můžete zjistit, že s sebou škubnete, když z vás uvolní podřadné energie. Až se vaše tělo zklidní, zůstaňte s ní v duchovním spojení tak dlouho, dokud vám to bude příjemné. Požádejte jí, aby vám pomohla se postavit a pocítit obnovenou energii vašeho těla. Poděkujte jí a učiňte předsevzetí, že ji budete často přivolávat.