Dharmačakra mudra

Dharmačakra mudra

 

(gesto otáčení kola)


Obě ruce jsou zdvižené před hrudí, pravá o něco výš než levá. U obou rukou se dotýkají palce a ukazováčky. Levá ruka ukazuje dlaní k srdci a pravá hřbetem ruky k tělu. Levý prostředníček se dotýká místa, kde palec a ukazováček pravé ruky uzavírají kruh.


Než budete číst dál, zastavte se prosím na okamžik a vyzkoušejte si dharmačakra mudru. Dýchejte přitom velice zhluboka, pomalu a jemně a prociťujte tři k sobě přiložené špičky prstů. Jak se přitom cítíte? Můžete případně pozorovat změnu nálady? Ano, či ne?
Ruce tvoří dvě kola a kolo představuje v indické mytologii dokončení nebo kolo života, které je jakoby orientační červenou nití v rozmanitosti zkušeností. Jsou to ale dvě kola, a to ukazuje na učení o znovuzrození. Levý prostředníček (Saturn) představuje přechod z tohoto světa na onen – ze smrti do zrození. Pro mě má tato mudra ještě jiný, docela speciální význam. Levá ruka, která ukazuje k srdci, symbolizuje můj vnitřní svět, pravá ruka ukazuje na moje okolí. Uvnitř a vně musejí být v harmonii, jinak mé síly nejsou v rovnováze, a já nejsem šťastný. To například znamená, že musím odvádět svůj příspěvek společnosti, že musím plnit své povinnosti, a až potom se mohu oddat klidu a tichu. Je ale také důležité, abych si vyhradila dost času na rozjímání, z něhož čerpám novou sílu a moudrost. Tato mudra poukazuje také na věčnou proměnu. Motto, které platí pro dobré i těžké časy, zní: I toto pomine. Pokud to vezmeme v úvahu, jsme zase o kousek blíž vnitřní vyrovnanosti, klidu a harmonii.
Vizualizujte světelnou postavu, vaše vyšší já a poproste ho o moudré vedení všemi životními situacemi. Smíte se zeptat na všechno. Zůstaňte potom ještě chvíli v tichu a naslouchejte – možná, že vám světelná postava chce také něco říct.


Afirmace: S vděkem v srdci se chci svěřit svému vyššímu já, které ví, co je pro mne nejlepší.