Dhjánibudhové (Pančabudhové)

Dhjánibudhové jsou vyzařováni z Adibudhy. Je celkem pět Dhjánibudhů (meditujících Budhů). Nejsou oddělenými božstvy. Jsou právě abstraktním aspektem budhovství. často jsou nazýváni Tathagata. Jsou velmi populární v Nepálu, Nacházíme je v každé stupě, tisících čaitjách (malé podoby stupy), na dvorech, nebo namalované nad hlavními vstupy do buddhistických domů. V Kathmandu jsou také nazýváni Pančabudhové. Vždy jsou zobrazováni sedící v meditační pozici. Představeným pěti Dhjanibudhů je Variočana, který má vyhrazené místo uprostřed mandaly. V čaitjách jsou zobrazováni pouze čtyři z Dhjanibudhů. Akšobja na východě, Ratnasambhava na jihu, Amitabha na západě a Amoghsidhi na severu.