Dhyani mudra

Dhyani mudra

 

(gesto meditace –pohřížení)


Obě ruce leží v klíně jako misky: levá ruka leží v pravé a palce se dotýkají. Ruce a paže tvoří uzavřený okruh energie, který také odpovídá pozici nohou při meditačním sedu.


Toto je klasická meditační pozice a já ji zaujímám, když medituji bez jakéhokoli cíle. Když prostě sedím a pozoruji dech, jsem zcela pasivní a nechávám působit božské v sobě a pro mě. Vím, že božské pro mě chce jen to nejlepší, a pokud to připustím, kdykoli a kdekoli mi pomáhá. „Buď vůle tvá“ je výraz nejniternější radosti.
Obě ruce, které tvoří misku, ukazují, že člověk je vnitřně svobodný, čistý a prázdný, aby mohl přijmout vše, co na duchovní cestě potřebuje. Protože ve vesmíru neexistuje prázdný prostor (vše, co se nám zdá „prázdné“, je plné jemnohmotných energií), naplní se
tato prázdnota novou energií – naše myšlenky a pocity určují kvalitu. Proto je tak důležité, aby člověk předtím dosáhl odpuštění a žil se všemi v míru.
Je to také jako být tiše spolu se svým nejlepším přítelem nebo nejlepší přítelkyní. Už si nemusíme nic říkat – nemáme přání, protože víme, že vše nutné už bylo řečeno. Cítíme spojení, a to stačí.
Při klasických meditacích se s touto mudrou „myslí“ na prázdnotu, to znamená, že nemyslíme na nic. To je velice těžké a proto existuje ještě druhá verze: zde se pozornost zaměřuje na dech –všechny smysly se soustředí na dech. To už je snadnější, ale stále ještě to může být obtížné. Pokud vaše myšlenky příliš často odbočují od dechu nebo dokonce pociťujete tendenci k negativnímu hloubání…
… pak si před sebou v duchu představte symbol božského (světlo, trojúhelník, kolo, květinu, kámen atd.). Má to pro vás být jakási kotva, která vás spojuje s božským.
Afirmace: Buď vůle tvá.