Dikpalové

Dikpalové jsou strážci čtyřech hlavních a čtyřech vedlejších světových stran. Indra, král bohů, předsedá nad východem, Varuna, pán oceánů, nad západem, Kubéra, bůh bohatství, nad severem a Jama, bůh smrti, nad jihem. Vladaři čtyřech vedlejších stran jsou Agni, bůh ohně, který ovládá jihovýchod, Váju, bůh větru, ovládající severozápad, Isana, podoba Šivy, ovládající severovýchod a Nairitja, bůh hrůzy, ovládající jihozápad. Okolo těchto osmi božských strážců nevznikl žádný nezávislý kult, bývají vzýváni v každém náboženském obřadu, specielně bývají spojováni s budovami.