Dipankar

Dipankar je božstvem mahajánového buddhismu. Je osvícený, a jeden z mnoha dřívějších předpokládaných předchůdců Gautama Budhy, v pořadí dvacátý pátý. Povídá se, že pochází z Dípavati, mytologického města. Ve chvíli jeho narození probíhaly zázračné úkazy, velké množství lamp (Dípa) naráz zazářilo, odtud jeho jméno Dipankar. Věří se, že Dipankar Budha žil na Zemi 100000 let. Dipankar Budha je zpodobňován s pravou rukou pozvedlo v abhajamudře a s levou ukazující varadu. Někdy sedí, jindy stojí v kněžském rouchu, zakrývajícím levé rameno. Jako spodní oděv bývá používána povětšinou květovaná suknice.