Dojetí

 

Duchovně vnímavý stav srdce (nemá nic společného s emocionálním unesením, citovým vzplanutím, sentimentalitou!; exaltovaná emocionalita totiž bývá v duchovním životě většinou spojena s oklamáním démony; pravoslaví se vyhýbá jitření citů, naopak pěstuje v této oblasti střízlivost (sv. Filotheos Sinajský varuje, řka, že je mnoho mnichů, kteří nerozpoznávají iluzorní výtvory vlastní mysli, které pocházejí od démonů); cílem duchovního života je dosažení hesychastického [mlčenlivého] klidu, tj. bdělého pozorného mlčení).