Drahomyšl (menhir)

Drahomyšl (menhir)

13°39´05´´ 50°18´36´´ 220 m.n.m.

Menhir Drahomyšl - celkový pohled U polní cesty z Drahomyšle do Strkovic asi 400 m od severního okraje obce stojí kámen "Zakletý mnich". Původně prý stával mezi obcí Cítoliby a Žatcem v polích u vsi Radomyšle při křižovatce cest.
    
Popis:   
Křemenec, křemitý pískovec, slepenec, výška 2,2 m, hmotnost 2,2 t, mírně nakloněný nápadný plochý kámen tzv. "sluňák" s hrotitým tvarem, dole široký 2,5 m, nahoře 0,5 m. 
    
Význam:   
Ing. Pavel Kozák udává, že tento menhir je starší než menhir u Klobuk a má mnohem silnější energetické působení. Do kamene přichází zemská energie a 3 složky kosmické energie. Kámen má kolem sebe 1/2 metru ochranný obal. Menhir má i energetické oko, prostředek komunikace, obrazového snímání a záznamu krajiny. Ing. Kozák údajně navázal mentální kontakt s kamenem. 
    
Poznámky:   
Když chtěli lidé tento kámen odnést do mlýna, nemohli s ním vůbec hnout. V jiné zprávě musel být kámen, který někdo do mlýna skutečně přenesl, znovu vrácen na místo, protože v mlýně se začali dít podivné věci. Jiná pověst vypráví, že zde převor kapucínského kláštera v Žatci vzkřikl na mladého prchajícího mnicha, jež svedl měšťanskou dceru k útěku z domova, svou kletbu. Ten na místě zkameněl. Dívka za to, že způsobila toto neštěstí byla obviněna z čarodějnictví a podle žateckých smolných knih, které popisují tuto událost, upálena. Mělo se tak stát roku 1668.