Džnana mudra a čin mudra

Džnana mudra a čin mudra

 

(gesto vědomí a gesto vědění)
Oběma rukama: špičky palců se dotýkají špiček ukazováčků, ostatní prsty jsou natažené. Ruce leží uvolněně na stehnech.
Pokud prsty ukazují nahoru k nebi, nazýváme ji džnana mudra; pokud prsty ukazují dolů k zemi, nazýváme ji čin mudra.


Tyto mudry se provádějí dvěma způsoby: prvním způsobem jak je popsáno, pak se dotýkají špičky palce a ukazováčku; nebo druhým způsobem, pak se špička ukazováčku dotkne prvního článku palce a palec lehce tlačí na nehet ukazováčku. První způsob je pasivně přijímající a druhý aktivně dávající pozice.
Toto jsou dvě nejznámější pozice rukou z hathajógy, které působí na fyzické a mentálně-duchovní úrovni. Tato gesta symbolizují spojení lidského vědomí (ukazováček) s božským (palec). Tři natažené prsty symbolizují tři guny – vlastnosti, které udržují v chodu celou evoluci jak v mikro, tak v makrokosmu: tamas (letargie), radžas (aktivita) a sattva (vyrovnání, harmonie). Uzavřený kruh palce a ukazováčku představuje vlastní cíl jógy: spojení átmanu, jednotlivé duše, s bráhmanem, duší světa.
Tuto mudru nalezneme na mnoha indických zobrazeních bohů; pravá ruka je přitom zdvižená k srdci a palec a ukazováček, které se dotýkají, jsou namířené směrem k věřícímu. Je to gesto zvěstování určitého učení. Buddhisté ji také znají a nazývají ji vitarka mudra (gesto diskuze). Tímto gestem božstvo nebo Buddha zdůrazňuje význam svých slov. I Kristus se na starých byzantských ikonách zobrazuje s tímto gestem a v katolické liturgii kněz po eucharistii dělá totéž gesto.
Moc se mi také líbí, když se džnana mudra praktikuje u srdce. Ruka se tedy zase nachází v úrovni srdce, ukazováček a palec se dotýkají; ale zde jsou namířeny dovnitř a vzhůru. Tak prostě symbolizuje božskou moudrost. Jde zde o oddanost člověka božské moudrosti a její uznání. V tomto gestu je také určitá něha, která dojímá mé srdce.
S těmito variantami džnana mudry se už nacházíme v duchovních rovinách, ale ani tělesné působení není zanedbatelné. Pokud toto gesto používáme proti fyzickým potížím, nehraje roli, zda se praktikuje džnana nebo čin mudra. Podle Kešav Deva je tato mudra
univerzálním pomocným prostředkem, který zlepšuje duševní napětí a chaos a podporuje paměť a koncentraci. Vyjasňuje mysl – mít „jasnou hlavu“ v každé situaci si přece přejí všichni. Rovněž se používá při nespavosti i při ospalosti, depresi a vysokém tlaku. Tuto mudru můžeme kombinovat s jinými mudrami. Zesiluje jejich účinek, pokud ji cvičíme předtím nebo potom nebojí držíme jen pravou rukou a levou praktikujeme jinou mudru. Další vysvětlení k této mudře najdete na straně 10-11.
Tato mudra aktivuje prvek kov (viz příloha C), a tomu je přiřazena bílá barva. Bílá je zdánlivá prázdnota, v níž je skryta plnost. Bílá je barva zrození a smrti, nového začátku a dovršení, bílá je také barva jednoty a míru. Bílá vyjasňuje mysl a přináší mír duši.
Vizualizujte bílou barvu. Nejdřív se v duchu dívejte na bílé předměty, pak to zkuste abstraktně. Vizualizujte bílou stěnu a nechte se překvapit, jaké tvary a barvy vás navštíví. Mohou v nich být skryta zakódovaná poselství.


Afirmace: Božské vědění obohacuje a ulehčuje můj život, božská moudrost pozvedá moje srdce a ukazuje mi cestu.