En-Sof

Též Ejn Sof (doslova "bez konce"). V kabale označuje tento pojem čisté bytí boží, člověkem nepoznatelné a nepojmenovatelné. En-Sof leží mimo smyslovou zkušenost, resp. mystické ponoření.