Epicharmos

* 550 BC
Po 500 BC píše na Sicílii (v Syrakúsaách) parodie.
Vliv u něj: kromě satirické tradice také Hérakleitos.
† 460 BC, Sicílie

(Výjimečně počítán i mezi 7 mudrců - viz Díogenés Laertios I, 42)

Vliv: Platón (např. výraz „idea") - viz Díogenés Laertios III, 9 - 17.

Diels - Kranz: B do 65 (+ jiné edice); A do 10

Podle Díogena Laertia VIII, 7 je ještě Epicharmos z ostrova Kóu (Dodekanéssos, Iónie, * snad 550 BC), který je dál (VIII, 78) určen jako „žák Pýthagory", který od dětství žije na Sicílii, kde píše „o přírodě, mravnosti a léčení" a dožil se 90 let. Snad je to tentýž, viz Hérakleitos B 126b.